Een grafische weergave van een geschiedenis installation, painted wood +/- 780 x 810 x 280 cm, Moira, Utrecht/The Netherlands, 2007